• Най-добрият начин да измерите ефективността на телевизионната си реклама е чрез използване на комбинация от качествени и количествени данни.
  • За да получите качествено измерване на ефективността на рекламата си, помолете приятели и членове на семейството ви да гледат рекламата и да ви предоставят своите честни коментари.
  • За да получите количествено измерване на ефективността на телевизионната си реклама, можете да използвате гледаемостна статистика или доклад за анализ на рекламата. Гледаемостната статистика показва процента на домакинствата, които гледат определен канал през определен период от време. Докладът за анализ на рекламата анализира демографските данни на хората, които видяха вашата реклама, и обяснява как може да са били засегнати.
  • За да използвате максимално телевизионната си реклама, също така трябва да следите данните за продажбите си и да ги сравнявате възможно най-тясно с измерванията на вашата реклама.