Ефективността на кампанията може да се измери с метрики като процент на ангажимента, кликовете, продажбите или увеличени последователи. Tryseo предоставя подробни доклади за оценка на ефективността.