Успехът на една кампания може да се измери чрез резултатите, които възникват, като увеличена познаваемост на бизнеса, нарастване на продажбите и промени във възприятието на публиката за продукта или услугата.