За да измерим ефективността на нашите кампании в социалните мрежи, можем да:

  • Използваме аналитични инструменти за проследяване на въздействието на нашите публикации и кампании.
  • Оценим измерими метрики като посещения на уебсайта, взаимодействия, кликове, конверсии и абонаменти.
  • Разберем процента на ангажираност (engagement rate), за да разберем съотношението на взаимодействия спрямо общия брой последователи.
  • Сравним резултатите с целите и очакванията ни, за да оценим ефективността.