Изборът на подходящи влиятелни лица става в зависимост от целта на кампанията и целевата аудитория. Следят се фактори като тематиката, географското разположение, възрастта и популярността на влиятеля.