Адаптирането на стратегията за социални медии към вашия бизнес е от съществено значение за постигане на вашите цели. Управителят на социални мрежи ще разгледа корпоративния ви идентитет, вашата индустрия и целите ви, и ще разработи стратегия, която ефективно ще представи вашата компания. Това включва определяне на подходящите платформи, създаване на план за съдържание и следене на резултатите за адаптация и подобрение.