Подходящите времеви рамки зависят от целите на кампанията. Обикновено подготовката и изпълнението на кампания могат да отнемат от няколко седмици до няколко месеца.