ERP (Enterprise Resource Planning) и CRM (Customer Relationship Management) са две системи за управление на бизнеса, използвани за управление на различни аспекти на една организация. ERP е система, използвана за интегриране и автоматизиране на различни бизнес процеси, като счетоводство, управление на запаси, обслужване на клиенти и други. Тя работи чрез събиране на данни от различни отдели и тяхната интеграция в една обща система. Това позволява лесното извличане на данни и ефективното проследяване на бизнес операциите.

CRM, от друга страна, е система, използвана за управление на връзките с клиентите. Тя помага на предприятията да разберат по-добре своите клиенти, следейки взаимодействията си с тях и позволявайки на предприятията да предоставят персонализирани услуги. Също така помага на предприятията да изградят по-силни връзки с клиентите си, предоставяйки им платформа за комуникация и сътрудничество. CRM също така помага на предприятията да модернизират процесите по обслужване на клиенти, улеснявайки бързия отговор на въпроси и оплаквания от клиенти.