Управителят на социалните медии е отговорен за създаването и управлението на съдържание във вашите социални мрежи. Той работи тясно с вашата фирма, за да разбере целите и аудиторията ви. През този период на сътрудничество той ще създаде и публикува съдържание, което отговаря на нуждите и целите на вашия бизнес.