Влиятелите са основното средство на комуникация с аудиторията. Тяхната роля е да рекламират продукта или услугата на бизнеса пред своите последователи чрез публикации, снимки или видеоклипове в социалните мрежи. Влиятелите създават автентично съдържание, което отговаря на целта на кампанията.