В момента (декември 2022 г.) съществуват три налични издания на Magento: Magento Open Source, Adobe Commerce On-premise, Adobe Commerce Cloud.

Magento Open Source е безплатното, отвореноизточниково издание на Magento. Всеки може да го изтегли и да го използва за своя собствен онлайн магазин.

Adobe Commerce On-premise (предишно известен като Magento Commerce) е платената версия на Magento за бизнеса. Тя включва повече функции и възможности от Magento Open Source, като я прави по-подходяща за по-големи предприятия.

Adobe Commerce Cloud е пълно решение с инструменти на Adobe, базирани в облак, като Adobe Experience Manager, Analytics Cloud, Marketing Cloud и др., предоставяйки на потребителите гъвкаво и разширяемо решение за електронна търговия. Можете да получите достъп и да контролирате своя бизнес от всяко място, без физическо пространство за съхранение на вашата архитектура и база данни.