Има някои обичайни грешки, които правят много рекламодатели в електронната търговия и които могат лесно да се избегнат. Ще споменем някои от тях. Първо, трябва да избягват използването на общи термини и да използват по-специфични термини, свързани с техния продукт. Второ, трябва да се уверят, че техният рекламен текст е ясен, информативен и фокусиран върху темата. Трето, трябва да насочват рекламите си към конкретна аудитория и да не се опитват да достигнат всички. Четвърто, трябва да следят резултатите и да приспособяват кампаниите си според тях. Накрая, винаги трябва да изпробват нови неща, за да видят какво работи по-добре за техния бизнес.