• Продукт – Продуктът или услугата, рекламирани, трябва да бъдат ясно видими или споменати в рекламата.
  • Визуални елементи – Рекламата трябва да включва запомняща се снимка или сцена, представляваща продукта, като логото или слоган.
  • Слоган – Захващащ или привличащ слоган може да направи разлика в телевизионна реклама, особено ако се предоставя в края на рекламата.
  • Тон – Общият тон на рекламата трябва да предава съобщението, което искате да получи вашата аудитория, било то весел и задушевен или сериозен и искрен.
  • Съобщение – Съобщението в рекламата трябва да бъде ясно и кратко и идеално да включва призив за действие, като „Посетете уебсайта“, „Обадете се сега“ или „Посетете най-близкото място“.
  • Глас – Гласът, използван в рекламата, може да направи голяма разлика в начина, по който вашата аудитория възприема търговската марка и вашия продукт.