CMS улеснява управлението на съдържанието на вашия уебсайт, като предоставя интуитивна работна среда за създаване, редактиране и публикуване на уебстраници. Той осигурява вградена поддръжка за управление на потребителската идентичност, оптимизация за търсачки и други функции, които могат да бъдат трудни или времеемки при ръчно прилагане.