Рекламирането на вашия онлайн магазин има множество предимства. Вероятно най-очевидната полза е, че може да помогне за увеличаване на продажбите и приходите. Ако повече хора посещават вашия магазин и виждат продуктите ви, е естествено да продавате повече продукти.

Рекламата също така може да помогне за увеличаване на узнаваемостта на марката ви и да достигнете по-широка аудитория. Ако хората виждат вашите реклами и се запознаят с търговската марка ви, те са по-склонни да си спомнят за вас и да ви помислят, когато имат нужда от нещо, което предлагате.

Освен това, рекламата може да помогне за създаването на чувство на спешност и да насърчи хората да пазаруват сега, а не по-късно. Ако хората видят, че имате намаление или че продуктите ви са с ограничено количество, те са по-склонни да направят покупка преди да е твърде късно.