Цените и пакетите за управление на социални медии варират в зависимост от честотата на публикациите, създаденият креативен материал, броя на хората, които ще работят за създаването на материала, както и местоположението на сътрудника поради различните разходи за живот. Можете да видите на нашия уебсайт някои пакети за управление на социални медии, които сме подготвили, и след това да се свържете с нас, за да обсъдим нуждите на вашата фирма и да ви предоставим персонализирана оферта.