B2B email маркетингът се отнася до използването на електронна поща за рекламиране на бизнес или продукт/услуга на друг бизнес. За разлика от B2C email маркетинга, който е насочен към индивидуални потребители, B2B email маркетингът е проектиран, за да се доближи до лицата, вземащи решения, и ключовите заинтересовани страни в даден бизнес.

Един от основните цели на B2B email маркетинга е изграждането на отношения с потенциални клиенти в продължение на време, вместо едноставно бърза продажба. Това изисква фокус върху предоставянето на стойност и изграждане на доверие чрез информативно съдържание, което се занимава с конкретни проблеми и предизвикателства на общия-цел.

Примери за ефективен B2B email маркетинг могат да включват седмични бюлетини, които подчертават новини и тенденции в отрасъла, серии от образователни електронни писма, предоставящи съвети и най-добри практики относно продуктите или услугите на компанията, или персонализирана кампания по имейл, насочена към конкретни сегменти от аудиторията на компанията с персонализирани съобщения.

Общо казано, B2B email маркетинг може да бъде ефективен начин за генериране на потенциални клиенти, създаване на узнаваемост на марката и отглеждане на дългосрочни връзки с потенциални клиенти. Все пак, той изисква стратегически подход, основаващ се на дълбоко разбиране на общия-цел и нуждите му, както и готовност за експериментиране с различни тактики и съобщения, за да се открие какво работи по-добре.