Email маркетингът е форма на цифров маркетинг, която включва изпращането на търговски съобщения или промоционални действия до група хора чрез електронна поща. Това е икономичен начин за бизнесите да достигат своята целева аудитория и да я информират за своите продукти, услуги и оферти.