Програмата / софтуерът за управление на предприятието (ERP) е комплекс от интегрирани бизнес приложения, използвани за автоматизация и управление на множество от основните бизнес процеси в една организация. Системите ERP обикновено включват комбинация от софтуерни модули, които управляват финансовите функции, веригата на доставки, производството, човешките ресурси и други области на организацията. ERP системите предоставят на организациите цялостна картина на техните бизнес процеси, което им позволява по-добре да анализират и контролират дейностите си. Освен това ERP системите позволяват на компаниите да следят данните в реално време, което им помага да вземат бързи решения и да реагират бързо на промените на пазара.