Радиорекламата използва радиопрограми за продвижване на продукт или услуга. Радиорекламните обяви обикновено са с продължителност от 15-30 секунди и се излъчват по радиостанции. Радиостанциите представляват форма на масов маркетинг и могат да се използват, за да достигнат широка аудитория в кратък период от време. Радиорекламите могат да бъдат използвани за продвижване на продукти и услуги, създаване на узнаваемост на марката и увеличаване на продажбите. Те са по-ефективни, когато са персонализирани, за да отговарят на нуждите на определена демографска група или целева аудитория. Радиорекламите се създават по подобен начин на телевизионните реклами, често с една и съща продуцентска фирма и в едно и също студио и често се произвеждат от търговска радиопродукционна фирма.