Влиятелският маркетинг е форма на дигитален маркетинг, при която бизнесите си сътрудничат с влиятелни лица, т.е. хора с голям брой последователи в социалните мрежи, за да рекламират своите продукти или услуги. Това създава автентични взаимоотношения с аудиторията и може да увеличи въздействието на рекламата.