Синхронизацията на нивата на запасите и продуктите става автоматично. Можете да запазите снимките от ERP системата си в своя електронен магазин. Освен това можете да синхронизирате категориите и подкатегориите на продуктите, клиентските карти, поръчките си чрез създаване на еднопосочен или двупосочен мост (в зависимост от изискванията на вашата фирма и вашите предпочитания). Предоставят се и индивидуални решения, както и мост за повече от един език, ако имате такива нужди. Всичко това означава много по-ниски разходи за управление на вашата фирма.