Influencers са хора, които имат значителен придържан след в социалните мрежи и които са страстно ангажирани със сферата ви. Те са отличен източник на посещаемост и могат да помогнат за утвърждаването на вашата марка в очите на вашата целева аудитория. Можете да си сътрудничите с influencers по един от двата начина – като работите с тях директно или като ги наемате. Сътрудничеството с influencers е взаимноизгодна връзка, предлагаща ползи и на двете страни. От друга страна, наемането на influencer ви дава пълен контрол върху кампанията. Influencers са още един отличен начин да рекламирате вашия онлайн магазин.