Преди да решите да закупите система за управление на ресурсите на предприятието (ERP), има различни фактори, които трябва да бъдат взети предвид.

Първо, важно е да се оцени мащабът и сложността на функциите на дадено предприятие. По-малки предприятия или организации може да не изискват голяма и сложна ERP система, но все пак може да им е необходимо да разполагат с основни функционалности като счетоводство и управление на складовете. От друга страна, по-големите предприятия могат да имат по-сложни функции, които изискват по-цялостно ERP решение.

Второ, важно е да се определи какъв вид информация се нуждае предприятието/организацията. Различни типове ERP системи са проектирани да проследяват различни видове данни, като например поръчки от клиенти, запаси, финансови записи и други. Важно е да изберете ERP система, която може да задоволи конкретните нужди на организацията.

Трето, предприятието трябва да извърши оценка на настоящата си ERP система, ако такава съществува. Тази оценка трябва да включва анализ на възможностите на системата и нейната способност да отговори на нуждите на организацията. Ако текущата система е недостатъчна, тогава предприятието трябва да разгледа възможността за ъпгрейд или замяна с по-нова и по-ефективна ERP система.

Накрая, предприятието/организацията трябва да вземе предвид бюджета си при избора на ERP система. Решенията за ERP се предлагат на различни цени и с различни възможности, затова е важно да се избере система, която да съответства на бюджета на организацията и да покрива нейните нужди. Освен това трябва да се разгледат разходите за внедряване и поддръжка на ERP системата с течение на времето.

С тези фактори предвид, заинтересованите предприятия могат да вземат информирано решение относно това, коя ERP система най-добре отговаря на техните нужди и бюджет.