Дизайнът на интерфейса, дизайнът на UI и UX са всички важни аспекти на създаването на успешен цифров продукт (например уебсайт, софтуер, приложение, цифрова игра и други). Дизайнът на интерфейса (или „дизайн на потребителски интерфейс“) е процесът на проектиране на визуалните елементи на цифров продукт, като менюта, бутоните и други интерактивни елементи. Целта на дизайна на интерфейса е да се създаде продукт, който е визуално привлекателен и лесен за използване. UI (User Interface) е нивото на представяне на продукта, частта от продукта, с която потребителят взаимодейства директно. Включва неща като външният вид и усещането на продукта, навигацията и начина, по който потребителите взаимодействат с него. Дизайнът на UX (User Experience) е процесът на създаване на приятни и интуитивни преживявания за потребителите, фокусирайки се върху начина, по който те взаимодействат и чувстват за продукта. Дизайнът на UX включва елементи като изследване на потребителите, тестове за употребимост, стратегия за съдържание и информационна архитектура. Всички тези аспекти са необходими за създаването на успешен цифров продукт, като гарантират, че продуктът е интуитивен, привлекателен и, преди всичко, полезен.