Кампаниите за маркетинг чрез електронна поща са съществена част от всяка стратегия за цифров маркетинг. Основните показатели за ефективност (KPI) се използват за измерване на успеха на кампанията по електронна поща. KPI-тата предоставят ценна информация относно ефективността на кампанията и помагат на бизнесите да оптимизират усилията си в областта на маркетинга по електронна поща. Някои от най-често срещаните KPI за кампании по маркетинг чрез електронна поща включват:

1. Процент на отваряне: Този показател измерва процента на получателите, които са отворили електронното писмо. Той помага да се определи колко добре заглавието и името на изпращача са били забелязани от аудиторията. Висок процент на отваряне показва, че електронното писмо беше релевантно и ценно за получателя.

2. Процент на Кликове (CTR): Този показател измерва процента на получателите, които са кликнали върху връзка в електронното писмо. Той показва колко привлекателно беше съдържанието и наскоро беше ли разположен призивът към действие (CTA). Висок CTR показва, че електронното писмо беше ефективно за насърчаване на посещаемостта на уебсайта.

3. Процент на Конверсия: Този показател измерва процента на получателите, които изпълниха желано действие, като например направиха покупка или попълниха формуляр. Той показва колко ефективно беше електронното писмо в постигането на целите на кампанията. Висок процент на конверсия показва, че електронното писмо беше успешно в насърчаването на конверсии.

4. Процент на Връщане: Този показател измерва процента на електронните писма, които не бяха доставени. Той показва качеството на списъка с електронни адреси и точността на използваните електронни адреси. Висок процент на връщане може отрицателно да повлияе на репутацията на изпращача и възможността за доставка.

5. Процент на Изтриване: Този показател измерва процента на получателите, които избраха да се изтрият от списъка с електронни адреси след получаване на електронното писмо. Той показва колко релевантно и ценно беше съдържанието за аудиторията. Висок процент на изтриване подчертава, че електронното писмо не отговаря на очакванията на получателя.