Ефективността на рекламите в LinkedIn може да варира в зависимост от различни фактори, като качеството на самата реклама, използваните опции за насочване и общите цели на кампанията. Основавайки се на тези информации, LinkedIn може да бъде ефективна платформа за реклама, особено когато насочва към професионалисти в бизнеса.