Според последните оценки, в периода юли 2022 г. – юли 2023 г., потребителите на LinkedIn в България са около 1,18 милиона.

Източник:: https://www.statista.com/statistics/1306016/bulgaria-number-of-linkedin-users/