Няма един отговор, който да важи за всички, тъй като цената на рекламата в LinkedIn може да варира в зависимост от различни фактори като целите, размерът и обхвата на рекламната ви кампания, бюджета на клиента, целевата аудитория и в коя държава се насочва. Въпреки това LinkedIn предлага самообслужваща рекламна платформа, която позволява на бизнесите да задават собствени бюджети и да насочват рекламите си към конкретни потребители в LinkedIn. Според нашето опит, разходите за реклама в LinkedIn, относно рекламния бюджет, са по-високи в сравнение с разходите за реклама, например във Facebook. Това се дължи на това, че разходите за кликвания обикновено са поне 2 до 3 пъти по-високи, особено когато аудиторията е много целева. Въпреки това винаги можем да направим тестов период, основавайки се на бюджета на клиента. Минималната сума за тест можем да я определим на 300 евро на месец и в зависимост от резултатите, наблюдавани чрез Google Analytics, можем да адаптираме бюджета съгласно споразумението с клиента или да го спрем след 2-3 месеца, ако не е донесъл резултати.