Цената на рекламата в YouTube може да варира в зависимост от различни фактори, като типа на рекламата, продължителността й, географското местоположение на целевата аудитория и бюджетът, който сте готови да отделите. В общи линии, разходите на преглед (CPV) за реклама в YouTube се движат между 0,09 и 0,30 евро за един общ изглед, в зависимост от насочването и предложението. За рекламите с разходи на хиляда (CPM) или рекламите, базирани на хиляда впечатления, цените могат да варират от 2 до 20 евро за хиляда прегледи. Въпреки че това е средно диапазон на цени, някои кампании могат да плащат значително повече, докато други могат да плащат по-малко. Освен това рекламодателите могат да закупуват реклами на базата на CPM с фиксирано заплащане, което означава, че плащат само за рекламите, достигащи реалната им аудитория. За да използвате максимално бюджета за рекламата си в YouTube, е важно да разберете както целевата аудитория, така и типа на рекламата, която изпълнявате.