Цената на външното възложение на създаването на уебсайт с WordPress зависи от различни фактори, като размерът и сложността на проекта, броят на страниците и функциите, необходими, нивото на опит на програмистите, които ще поемат отговорността за изпълнението на проекта, и всяка допълнителна настройка, която може да бъде необходима. В общи линии, цената за външното възложение на разработката на уебсайтове с WordPress може да варира от ниски суми като 1000 лева до няколко хиляди, в зависимост от обема на работата. Ако искате по-точна оценка, е по-добре да обсъдите проекта си с нас.