От 4 до 8 седмици в зависимост от размера на проекта. Ако трябва да добавим услуги като съставяне на текст или фотография, времето може да се удължи в зависимост от размера и изискванията на проекта.