Magento е популярна платформа за електронна търговия, която е видяла различни версии през годините. Най-новата версия е Magento 2, която беше пусната през 2015 г. Все пак има все още много потребители на по-старите версии на Magento, като например Magento 1.x.

Magento 2 е съществено подобрение спрямо Magento 1, с нова архитектура, по-интуитивен потребителски интерфейс и подобрена производителност. Ако стартирате нов онлайн магазин, тогава Magento 2 е очевидният избор. Все пак, ако имате съществуващ магазин на Magento 1, може би искате да останете на тази платформа понастоящем.

Има различни причини поради които може да изберете да останете на Magento 1.x. Първо, има значителна крива на обучение с Magento 2, така че ако не сте сигурни в промяната, може да е по-добре да останете при това, което знаете. Второ, все още съществуват много разширения и теми налични за Magento 1, докато изборът за Magento 2 все още е относително ограничен.

Ако решите да преминете към Magento 2, ще трябва да прехвърлите данните от вашия съществуващ магазин към новата платформа. Към щастието, съществуват различни инструменти, налични за да ви помогнат в този процес.

Накратко, Magento 2 е най-новата и важна версия на платформата, но все още има много потребители на по-старите версии. Ако стартирате нов магазин, тогава Magento 2 е начинът, по който трябва да поемете. Все пак, ако имате съществуващ магазин на Magento 1, може би искате да останете на тази платформа понастоящем.