Теоретично, да, можете да го направите самостоятелно, дори и ако нямате специални програмистки умения. Обаче, ако никога не сте се занимавали с такова нещо, ще трябва да отделите много време, за да научите как става, и не всички са много запознати с технологията на този равен. Определено ще направите грешки, и вероятността е да направите и големи грешки (говорим от опит). Ако обаче искате да го опитате, защото ви интересува този сектор, има голяма онлайн общност, която споделя съвети и информация относно създаването на eshop с WordPress. За тези, които искат да създадат свой собствен eshop в WordPress, предлагаме пакета: Онлайн магазин basic, който е средно решение. Ние подготвяме основния дизайн и ви го предоставяме, а вие се грижите за останалото.