За изработването на уебсайта за асинхронно обучение използваме премиум плъгин на WordPress, който е бил избран от хиляди училища, учители и образователни институции по целия свят. Това е тестван софтуер, който може да отговори на изискванията на различни образователни предмети за създаване и управление на асинхронни уроци. Посочваме някои от ключовите му характеристики, които биха ви заинтересували:

Създаване на Уроци: Лесно създавайте предварително подготвени уроци с богато съдържание, включително текст, файлове, изображения, видеа и звук.
Организация на Секции: Разделяйте съдържанието на секции и организирайте урока логично.
Активности и Оценки: Осигурявайте интерактивни активности и оценки на учениците, като множество избор, качване на файлове, дискусии и други.
Управление на Учениците: Лесно управлявайте учениците си, следете техния напредък и предоставяйте индивидуален обрат.
Сертификация: Издавайте удостоверения за завършване на уроците след успешното им приключване.
Кооперативно Учене: Способствайте за сътрудничеството между учениците чрез възможности за дискусии и съвместни задачи.