В областта на създаването на уебсайтове за образователни цели използваме платформата WordPress. WordPress се е доказала като изключителен избор за тази цел, като предоставя множество предимства за създаване и управление на образователни уебсайтове. С WordPress можем да създадем персонализирани уебсайтове, които се приспособяват към нуждите на всяко училище или образователен институт. Гъвкавостта му ни позволява да добавяме всичко, което може да бъде необходимо за учебно заведение или образователен професионал, както от гледна точка на тематиката в уебсайта, така и от гледна точка на функционалността. Освен това, лесната употреба, надеждността и голямата общност на WordPress гарантират възможността за отлична поддръжка и разширяемост на уебсайта в бъдеще. С WordPress създадохме динамична и ефективна платформа за онлайн образование, насочена към развитието на учениците и успешната реализация на образователните ни програми.