• Охват: Телевизионната реклама предоставя широка и обща аудитория, което я прави изключителен начин за развитие на марката.
  • Непосредственост: Телевизионните реклами предлагат най-бързата скорост на отговор от всички рекламни средства, с резултатите, които се появяват в рамките на 24 часа след излъчването на рекламата.
  • Простота: Телевизионната реклама е относително лесна за създаване и производство, като я прави добър избор за безброй рекламодатели.
  • Устойчивост: Телевизията е една от най-устойчивите форми на реклама, като я прави добра инвестиция за дългосрочни рекламни кампании.