На първо място, съществуват две разходни ставки, които е необходимо да прецени една фирма, която желае да прави реклама в Google мрежата.

  1. Разходите за предоставяне на услуга, която ще бъде предоставена на фирмата, която ще се грижи за нейното изпълнение.
  2. Разходите за рекламния бюджет, който ще получи Google.

Обикновено втората ставка е многократно по-голяма от първата.