Един ефективен рекламен план ще ви помогне да създадете реклама, която е в хармония с вашата марка и маркетинговите ви цели. След това можете да използвате този рекламен материал, за да привлечете нови клиенти във вашия бизнес или да увеличите популярността на вашия бранд. Преди да започнете създаването на вашия рекламен материал, трябва да имате кратко описание, което да обхване следните точки:

Вашите цели: Защо създавате тази реклама? Какво се надявате да постигнете с нея? Вашите цели трябва да бъдат конкретни, измерими и постижими.

Вашата целева аудитория: Трябва да разберете вашата целева аудитория и кого се опитвате да достигнете. Идеално е да създадете реклама, която се насочва към широка група хора, но също така може да решите да насочите специфична група в зависимост от вашия бизнес.

Вашето съобщение: Какво искате да каже вашата реклама? Каква е основната цел зад рекламата ви? Вашето съобщение трябва да бъде ясно, убедително и с акцент върху ползите.

Вашите средства: Къде искате да разместите рекламата си? Искате ли да поставите обява на щанд в автобусна спирка, да създадете обвивка на автобус или да използвате цифрова реклама в обществения транспорт? Или може би искате да я публикувате близо до конкретно местоположение с висока посещаемост?