Използването на WordPress като CMS и допълнението (WooCommerce), което ще бъде използвано за създаването на eshop, е комбинация, която не създава проблеми с времето за зареждане. Това, което може да създаде проблеми, е изборът на хостинг пакет и колко сложна ще бъде темата, която ще се използва, както и дали обработката на снимките ще бъде направена правилно, за да се осигури бързо зареждане. В Tryseo.gr се грижим за най-добрия резултат за нашите клиенти.