Joomla е изключително сигурна CMS. Тя е използвана от компании и организации по целия свят за управление на техните уебсайтове, включително някои от най-големите уебсайтове в света. Голямата и активна общност означава, че проблемите със сигурността често се откриват и решават бързо, като правят Joomla една от най-сигурните CMS, налични днес. Joomla разполага с изключителни функции за сигурност, като вградена стена защита, софтуер за защита от вируси, редовни проверки за сигурност и редовни актуализации, за да поддържа вашия уебсайт в безопасност.