Разходите за телевизионна реклама варират в зависимост от различни фактори, като продължителността на рекламата, часът на деня, в който се излъчва, мрежата или станцията, която предава рекламата, както и продължителността на рекламната пауза.

Най-важният фактор, който трябва да имате предвид, когато изчислявате бюджета за телевизионна реклама, е броят на хората, които искате да достигнете с вашата реклама. Колкото повече хора искате да видят вашата реклама, толкова по-високи ще бъдат разходите. Може също така да искате да приспособите бюджета си в зависимост от вашите бизнес цели – ако целите са ви насочени към определен пазар с висока видимост, може би искате да увеличите бюджета си.

Ако искате рекламният ви клип да бъде излъчен в пикови часове, като вечерта и през уикенда, разходите ще бъдат по-високи в сравнение с избора на извънредни часове, като ранното утро и късната вечер. И ако искате да се обръщате към конкретна аудитория, може би ще трябва да изразходвате повече, за да достигнете по-голяма публика.