• Предоставяме разнообразни инструменти за управление на вашата образователна платформа, включително потребителски панел, панел за управление на курсове и панел за управление на плащания.
• Можете да следите потребителите, курсовете си и плащанията си чрез административния си панел на WordPress.
• Можете да експортирате данни във формат CSV или XML.