Има различни причини, поради които трябва да разгледате email маркетинга като част от вашата стратегия за цифров маркетинг:

1. Икономичен: Email маркетингът е един от най-икономичните начини за достигане до вашите клиенти. За разлика от традиционните методи на маркетинг, като печатни или телевизионни реклами, маркетингът чрез електронна поща не изисква огромен бюджет, особено ако вече имате списък с клиенти и техните електронни адреси.

2. Насочен: С email маркетинга можете да насочвате специфични сегменти от вашата аудитория с персонализирани съобщения. Можете да използвате клиентски данни, за да създадете насочени кампании, които отговарят на уникалните нужди и интереси на вашите клиенти.

3. Измерим: Email маркетингът е изключително измерим, което означава, че можете да проследявате успешността на вашите кампании в реално време. Можете да следите отварянето на писмата, процентите на кликване и конверсиите, за да видите каква е реакцията на вашата аудитория на вашите съобщения.

4. Създава отношения: Email маркетингът е много добър начин да създадете отношения с вашите клиенти. Можете да използвате електронната поща, за да информирате вашата аудитория за нови продукти, услуги или оферти и да останете в контакт с вашите клиенти.

5. Увеличава продажбите: Email маркетингът може също да помогне за увеличаване на продажбите. Като изпращате насочени съобщения на вашата аудитория, можете да я стимулирате да направи покупка, да възползва от оферта или да се регистрира за услуга.