Реклама 05: Реклама в Google Ads + Facebook Ads + Instagram за Стартиращи Малки Предприятия (От)

Реклама 05: Реклама в Google Ads + Facebook Ads + Instagram за Стартиращи Малки Предприятия (От)

680лв.

Този пакет е адаптиран за рекламата на малки предприятия с или без електронен магазин и свободни професии. Той е предназначен за бизнеси, които се нуждаят както от рекламите в Google, така и от рекламите в Facebook + Instagram за успешен резултат, но рекламният им бюджет не е достатъчен за всички тези рекламни мрежи. Целта на този рекламен пакет е да ротираме рекламния бюджет в зависимост от маркетинговата стратегия, която прилагаме всеки път. Например, в рамките на един месец можем да изпълняваме реклами в Google Ads само за една и половина седмица или само за две седмици в Facebook + Instagram. Това зависи както от рекламния бюджет на клиента, така и от типа на бизнеса.

В пакета няма ограничение за броя на кампаниите, които стартираме, или техния тип. Въпреки това, съществува естествен лимит, тъй като бюджетът на клиента е малък (до 1000 евро) и като резултат не ни позволява да изпълняваме много рекламни кампании едновременно.

Описание

Допълнителна информация:
Добавяме Facebook pixel и conversion API, ако клиентът има уебсайт, така че да можем да работим с римаркетинг кампании и създаваме персонализирани аудитории от потенциални клиенти. Освен това, наблюдаваме резултатите от нашите рекламни действия в Google Analytics.
По този начин знаем дали кампаниите, които провеждаме, дават резултати и можем да направим необходимите корекции и да предложим стратегии на нашите клиенти.
След първия месец, въз основа на първоначалните резултати, информираме клиента и адаптираме рекламния бюджет, ако е необходимо.

Title

Go to Top