Реклама 04: Управление Facebook + Instagram Wall Starter

лв.352,04

Пакетът Facebook Управление + Instagram Wall Starter е насочен към бизнеси, които желаят да изградят своя имидж и да покажат на читателите на своите Facebook страници по-професионално лице по отношение на начина, по който комуникират своята марка и услугите или продуктите, които предлагат.

В този конкретен пакет ние предоставяме следното / месец:

  • 4 Facebook posts
  • 4 Instagram posts
  • 4 Instagram stories
  • Скриптография
  • Social media PR стратегия

Това е основният пакет за управление на социални медии, който предлагаме и може да се комбинира с рекламния пакет Facebook Ads + Instagram за Eshops Starter, който предлагаме. Второто се отнася единствено до популяризирането на рекламни материали чрез инструмента за бизнес реклами във facebook и предполага наличието на отделен допълнителен рекламен бюджет, който клиентите плащат директно на Facebook, а не на нас.

Описание

Повече информация:
В допълнение към специфичния стартов пакет за управление на Facebook + Instagram Wall, ние предлагаме и средното ниво с месечна цена от €280:

Пакетът Facebook + Instagram Wall Medium Управление осигурява следното / месец:

  • 8 Facebook posts
  • 8 Instagram posts
  • 4 Instagram / Facebook stories
  • Скриптография
  • Social media PR стратегия

Ако желаете оферта със специални изисквания, свържете се с нас и ние ще я изготвим според вашите нужди.

Title

Go to Top