Σε γενικές γραμμές, η ανάγκη για συντήρηση στο Webflow είναι σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες. Το Webflow προσφέρει φιλοξενία ιστοσελίδων, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε την ιστοσελίδα σας χωρίς την ανάγκη να φροντίζετε για τα τεχνικά θέματα που συνήθως σχετίζονται με τη φιλοξενία ιστοσελίδων. Ωστόσο, όπως και με οποιαδήποτε ιστοσελίδα, είναι καλή πρακτική να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι και ενημερώσεις για την διασφάλιση της ομαλής και ασφαλή λειτουργίας της ιστοσελίδας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προσθήκη νέου περιεχομένου, την ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, την διαχείριση των λειτουργικότητας και την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.