• Προσφέρουμε μια ποικιλία εργαλείων για τη διαχείριση του μαθησιακού μαθήματός σας, συμπεριλαμβανομένου ενός διαχειριστή χρηστών, ενός διαχειριστή μαθημάτων και ενός διαχειριστή πληρωμών.
• Μπορείτε να παρακολουθείτε τους χρήστες σας, τα μαθήματά σας και τις πληρωμές σας από το διαχειριστικό σας WordPress.
• Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα σε μορφή CSV ή XML.