Ναι, παρέχουμε αυτες τις υπηρεσίες αν οι πελάτες θέλουν ή χρειάζονται κάτι περισσότερο από το βασικό πακέτο συντήρησης που προτείνουμε.