Στατικοί ιστότοποι είναι εκείνοι που έχουν σταθερό περιεχόμενο το οποίο δεν αλλάζει με κάθε προβολή σελίδας. Οι δυναμικοί ιστότοποι, από την άλλη πλευρά, μπορούν να παράγουν νέο περιεχόμενο με βάση την εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη ή άλλες πηγές δεδομένων.